Woonbron maakt Delfshaven duurder

16 September 2021, 15:55 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Woonbron gaat haar goedkope woningvoorraad in Delfshaven de komende tien jaar nog eens extra verkleinen. 

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in Delfshaven. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 1343. 

In 2030 zullen er in dit deel van Rotterdam West nog maar 931 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 30 procent. 

Het aantal woningen van Woonbron met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, zal daarentegen toenemen. 

In 2017 bedroeg dat aantal nog 49 woningen. In 2030 moet dat mede als gevolg van woningverbetering zijn verdubbeld en uitkomen op 116 woningen. 

Woonbron is de - per saldo - afname van haar goedkoopste voorraad in Delfshaven, achter gesloten deuren, overeengekomen met wethouder Bas Kurvers. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in Delfshaven staan. 

Van leegstand is overigens nooit sprake geweest in Delfshaven. Er is veeleer sprake van het tegenovergestelde: er zijn lange wachtlijsten voor Woonbrons sociale huurwoningen in de wijk. 

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met Kurvers afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.