Woonstad en Vestia maken Oud-Charlois duurder

28 September 2021, 20:34 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Oud Charlois

Woonstad en Vestia gaan hun goedkope woningvoorraad in Oud-Charlois de komende tien jaar in bescheiden mate verder verkleinen.

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporaties sinds 2017 doorpakken met het verminderen van hun goedkoopste huizenbestand in Oud-Charlois. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil.

Woonstad had er in 2017 nog 1480. Vestia nog 680.

In 2030 zullen er respectievelijk nog 1440 en 626 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een geringe daling bij Woonstad van 3 procent. Bij Vestia is dat min 8 procent.

Woonstad vergroot het aantal Oud-Charloisse woningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd. In 2017 was dat 141. In 2030 moet dat zijn gestegen naar 166.

Bij Vestia stijgt het aantal in deze prijsklasse van 52 in 2017 naar 94 in 2030.

Woonstad en Vestia zijn de minieme - per saldo 1 en 2 procent - afname van hun goedkoopste voorraad in Oud-Charlois, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er volgens hen genoeg goedkope huurwoningen in Oud-Charlois staan.

Van leegstand is geen sprake in Oud-Charlois. Er is veeleer sprake van het tegenovergestelde: er zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de wijk.

Het geheime deel van de BOK, zoals de bestuurlijke overeenkomst wordt afgekort, verzwijgt niet dat particuliere huisbazen ‘aan de macht’ zijn in Oud-Charlois. Zij verhuurden, zo valt uit het niet-openbare stuk op te maken, in 2017 maar liefst 2917 woningen met huren onder de - huidig prijspeil - 680 euro. 

In 2030, zo luiden de voorspellingen, zijn er daar nog maar 1918 van over zijn. Een daling van 35 procent. Hoe de ondertekenaars van de BOK dat voor elkaar denken te krijgen, blijft onvermeld.

Nog een statistische voorspelling uit de BOK: in 2017 telde Oud-Charlois 231 particuliere huurwoningen in de ‘sociaal plus’ prijsklasse van 680 tot 752 euro. In 2030 stijgt dat naar 249.