Woonstad maakt Oude Westen duurder

6 October 2021, 23:17 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Bajonetstraat

Woonstad Rotterdam gaat haar goedkope woningvoorraad in het Oude Westen de komende tien jaar verkleinen.

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in het Oude Westen. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 2420,

In 2030 zullen er nog 1861 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 13 procent.

Het aantal woningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, wordt groter. In 2017 bedroeg dat aantal nog 178 woningen. In 2030 moet dat zijn opgeschroefd naar 407.

Woonstad is de afname - per saldo 13 procent - van haar sociale voorraad in het Oude Westen, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in het Oude Westen staan.

Van leegstand is overigens nooit sprake geweest in het Oude Westen. Er is veeleer sprake van het tegenovergestelde: er zijn lange wachtlijsten om te wonen in deze wijk.

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met de gemeente afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. De bijlagen, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, zijn daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente. Dagblad010 zal op korte termijn alle belangstellenden, die zich over de geheime status van die bijlagen beklagen, ‘geruststellen’ door ze te publiceren.

Een verzoek van Denk en de SP om vandaag in de gemeenteraad over de afname van de sociale voorraad in - alleen - Oud-Charlois te debatteren is afgekeurd.