Woonstad maakt Spangen duurder

18 September 2021, 11:35 uur
Rotterdam & Regio
mainImage

Woonstad Rotterdam gaat haar goedkope woningvoorraad in Spangen de komende tien jaar verkleinen.

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in Spangen. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 1820.

In 2030 zullen er nog 1529 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een daling van 16 procent.

Het aantal woningen van Woonstad met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, zal daarentegen toenemen.

In 2017 bedroeg dat aantal nog 336 woningen. In 2030 moet dat uitkomen op 544 woningen.

Woonstad is de afname - per saldo een ‘bescheiden’ 4 procent - van haar sociale voorraad in Spangen, achter gesloten deuren, overeengekomen met wethouder Bas Kurvers. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in Spangen staan.

Van leegstand is overigens nooit sprake geweest in Spangen. Er is veeleer sprake van het tegenovergestelde: er zijn lange wachtlijsten voor Woonstads sociale huurwoningen in de wijk.

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met de gemeente afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.