Woonstad maakt Tarwewijk duurder

26 September 2021, 19:29 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
LMOFOTO

Woonstad Rotterdam gaat haar goedkope woningvoorraad in de Tarwewijk de komende tien jaar verkleinen.

Uit het niet-openbare deel van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 blijkt dat de woningcorporatie sinds 2017 doorpakt met het verminderen van haar goedkoopste huizenbestand in deze achterstandswijk op Zuid. Gaat om woningen met huren tot 680 euro, huidig prijspeil. Dat waren er in 2017 nog 1593.

In 2030 zullen er nog 1541 van over zijn. In deze meest betaalbare categorie, ‘sociaal basis’ genoemd, gaat het derhalve om een lichte daling van 3 procent.

Ook het aantal woningen met huren tussen de 680 en 752 euro, ‘sociaal plus’ genoemd, wordt schaarser.

In 2017 bedroeg dat aantal nog 241 woningen. In 2030 moet dat zijn teruggebracht naar 188. Een daling van 22 procent.

Woonstad is de afname van haar sociale voorraad in de Tarwewijk, achter gesloten deuren, overeengekomen met de gemeente. Beide partijen vinden de afname wenselijk omdat zij ervan uitgaan dat er veel te veel goedkope huurwoningen in de Tarwewijk staan. Van leegstand is overigens nooit sprake geweest in de Tarwewijk. Er is veeleer sprake van het tegenovergestelde: er zijn lange wachtlijsten om te wonen in deze wijk.

De bestuurlijke overeenkomst, waarin de vier grote corporaties met de gemeente afspraken hebben gemaakt over het verminderen en duurder maken van de sociale voorraad in Rotterdam, is openbaar. Het gedeelte, waar de interessantste informatie in staat over wat er in de wijken gaat gebeuren, is daarentegen tot geheim stuk verklaard door de gemeente.