Zonnepanelen brandgevaarlijk, Rotterdam toe aan stresstests

17 October 2020, 13:11 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Pixabay

Zonnepanelen op flats voldoen niet aan de brandveiligheidseisen. Uit ervaringen en studies uit het buitenland blijkt dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is van incidenten. Het Rotterdamse raadslid Natasha Mohamed-Hoesein vraagt zich af of milieuwethouder Bonte hiervan op de hoogte is.

TNO bekeek alle 27 bekende incidenten uit 2018. Hiervan waren er 23 bij woningen. ‘’Het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross-mating) en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels bleken de meest risicovolle factoren’’, leest het raadslid van Denk voor uit de bevindingen.

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat er relatief veel brand-incidenten waren bij zogenoemde in-dak-systemen in vergelijking met op-dak-systemen. De zonnepanelen liggen bij op-dak systemen boven de dakpannen, die een brandwerende eigenschap hebben. Bij in-dak systemen vervangen de zonnepanelen de dakpannen. De panelen bevinden zich dan op kortere afstand van materialen als dakfolies en isolatiemateriaal, dit vergroot volgens Mohamed-Hoesein het risico.

Om risico’s in kaart te brengen zullen er stresstests moeten worden uitgevoerd op zonne-energiesystemen op daken. De fractie van Denk vindt zo’n faciliteit van groot belang om de ontwikkeling van geïntegreerde zonne-energie systemen en met name de veiligheid daarvan te kunnen bevorderen. In een brief aan Bonte vraagt Mohamed-Hoesein of hij daartoe bereid is.

Eerder stelde ze de wethouder al vragen over de stand van zaken bij de verzekeringen als het gaat om schades die specifiek worden veroorzaakt door onder andere de gasdeeltjes en het glas van zonnepanelen, die na een brand vaak worden verspreid.