Zuid-Holland kan na aanpassingen verder met woningbouwopgave

10 June 2024, 21:49 uur
Rotterdam & Regio , Den Haag & Regio
mainImage

Zuid-Holland kan verder werken aan de plannen voor woningbouw, nu de provincie het beleid onder druk van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) op een aantal punten heeft aangepast. "Daarmee zijn de belemmeringen weggenomen", schrijft De Jonge aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Tweede Kamer.

Zuid-Holland en De Jonge waren geruime tijd in gesprek over de woningbouwvoorstellen die de provincie in het coalitieakkoord had opgenomen. Volgens de minister strookten de plannen niet met eerder gemaakte afspraken in de regionale woondeals en landelijke richtlijnen. Op dringend verzoek van de minister heeft de provincie daarop een aantal plannen aangepast. De Jonge dreigde juridische instrumenten in te zetten als Zuid-Holland niet aan zijn eisen tegemoet zou komen.

De maandenlange discussie tussen het provinciebestuur en de minister draaide met name om de maatregelen die Zuid-Holland wil nemen om bij nieuwbouw te sturen op 40 procent sociale huur. Landelijk is die norm 30 procent. De provincie wilde 40 procent als voorwaarde opnemen in het omgevingsbeleid om zo te zorgen dat de gewenste 100.000 sociale huurwoningen er komen.

De Jonge is echter van mening dat de woningbouw hierdoor moeilijker van de grond komt en dreigde daarom de regie over te nemen van de provincie. Zuid-Holland heeft nu besloten om de 40 procent-norm toch uit het omgevingsbeleid te halen, op voorwaarde dat de minister met een alternatief instrument komt om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. Volgens De Jonge zit dat in de nieuwe Wet Versterking regie volkshuisvesting, die nog door de Kamers moet worden goedgekeurd.

Zuid-Holland heeft De Jonge verder beloofd meer woningen te bouwen dan aanvankelijk afgesproken (bijna 248.000 in plaats van ruim 235.000), meer grote bouwlocaties buiten steden en dorpen toe te staan en de landelijke bovengrens van 390.000 euro voor een betaalbare koopwoning te volgen. De minister zegt er nu vertrouwen in te hebben dat de betrokken partijen zich "in gezamenlijkheid zullen blijven inzetten voor de realisatie van de woningbouwopgave in de provincie Zuid-Holland". De provincie reageert later deze week op de brief van De Jonge.


Door: ANP