Dagblad010 | N.V. Stadion wil maandag statuten wijzigen

N.V. Stadion wil maandag statuten wijzigen

mainImage
De Kuip zoals die er uit gaat zien als het nieuwe stadion in gebruik is. Inzet: Hans Fortuin

Een groep verontruste Feyenoorders, onder wie oud Sportclub-voorzitter en secretaris Hans Fortuin heeft vrijdag in een aangetekende brief aan president-commissaris Cees de Bruin bezwaar gemaakt tegen de aangekondigde statutenwijzigingen van de N.V. Stadion komende maandag tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van de aandeelhouders.

In de huidige statuten van Stadion Feijenoord staat de doelomschrijving van de onderneming als volgt omschreven: “De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden, beheren en exploiteren, alsmede het aan de eisen van de tijd aanpassen van het Stadion Feijenoord te Rotterdam en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Binnen deze statutaire doelomschrijving van Stadion Feijenoord N.V. lijkt – aldus de Feyenoorders - de planvorming voor Feyenoord City, de oprichting en activiteiten van Nieuw Stadion B.V. en de brugfinanciering bij Goldman Sachs niet mogelijk. ‘’Er kan daardoor sprake zijn van onrechtmatig bestuurlijk handelen.’’

In de brief vragen zij hoe de planvorming voor Feyenoord City in de statutaire doelomschrijving van Stadion Feijenoord N.V. past. Maar ook hoe de oprichting van Nieuw Stadion BV inclusief de hiermee gemoeide kosten, de schuldenlast en de brugfinanciering bij Goldman Sachs zich verhoudt tot de statutaire doelomschrijving van Stadion Feijenoord N.V.?

Ze doen een dringend beroep op de Raad van Commissarissen van de N.V. Stadion om hun brief nog voor komende maandagavond als ingekomen stuk aan de aandeelhouders toe te sturen en tijdens de vergadering te behandelen, maar in elk geval vóór het voorstel tot wijziging van de statuten. En: ruimte te bieden voor discussie.