Dagblad010 | Expositie over vaccinatie in Natuurhistorisch

Expositie over vaccinatie in Natuurhistorisch

mainImage

De tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ in Het Natuurhistorisch gaat in op onderwerpen in het vaccinatiedebat en injecteert iedereen met wetenschappelijk onderbouwde, feitelijke informatie om daarmee een goed geïnformeerde keuze te maken.

Bezoekers kiezen ‘ja - prima’ of ‘nee - liever niet’ en komen elkaar weer tegen bij het groepsimmuniteit-spel dat laat zien waar het bij vaccinatie om draait: de gezondheid van ons allemaal. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de afdeling Viroscience van het Erasmus MC en te zien tot 8 juni 2020.

Sinds de eerste toepassing van vaccinatie tegen pokken door Edward Jenner in 1796 zijn er vaccins voor infectieziekten zoals polio, mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus ontwikkeld. Na de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 is het aantal gevaccineerde kinderen in Nederland enorm gegroeid, en zijn vele duizenden ziekte- en sterfgevallen voorkomen.

Maar in Europa is in de afgelopen jaren het vertrouwen in inentingen en daarmee ook de vaccinatiegraad gedaald. Er woedt een verhit vaccinatiedebat, waarbij vaak vergeten wordt dat iedereen eigenlijk hetzelfde doel voor ogen heeft, ongeacht of je nu wel of niet voor vaccinatie kiest: het beste voor je kinderen.

Waar vroeger het vaccinatieadvies van artsen en de overheid gevolgd werd, is dat nu niet meer zo vanzelfsprekend. We willen ons zelf goed informeren en daarvoor verschillende bronnen raadplegen. Dat is niet gemakkelijk. Op internet is een overweldigende hoeveelheid tegenstrijdige informatie te vinden. Hoe maken we de beste afweging en de juiste keuze?

De tentoonstelling is te zien tot en met 7 juni 2020. Het Natuurhistorisch Museum is te vinden aan de Westzeedijk 345 (Museumpark).


Foto: ANP