Alcoholoverlast in wijkparken blijkt moeilijk te toetsen. Op verzoek van het CDA heeft burgemeester Aboutaleb de klachtencijfers gecheckt tussen 1 oktober 2016 en 2017 en dan blijken er in stadpark West 28 meldingen van alcoholoverlast zijn geweest, waarvan 13 in de zes warme maanden wanneer er alcohol mag worden gedronken. Verder ook 20 meldingen van drugsgebruik, 7 meldingen van een combinatie van alcohol en drugs en 27 meldingen van overige overlast.

Handicap bij alcoholcontroles in het park is, heeft Aboutaleb laten weten, dat een politieagent die een bon op overtreding wil uitschrijven eerst zelf dient te constateren wat er aan de hand is. ‘’Op het moment dat er een agent aan komt lopen, zal een persoon zich over het algemeen wat netter gaan gedragen. Dat is een belangrijke reden waardoor het aantal bonnen laag is. In de 12 maanden die hierboven zijn beschreven, zijn 27 mini-PV’s uitgeschreven. Ook moeten die aan een adres gekoppeld zijn en staan formeel dan ook niet op het adres van het betreffende park.’’

Duidelijk in dit verband is dat hoe meer de politie surveilleert op overlast, hoe hoger deze cijfers uitvallen.

Onderzoek bij Stadsbeheer Toezicht leert verder dat Het Dierenhof in het stadspark veel last heeft van blikjes en flessen alcohol in hun biobakken en troep in het park van alcoholverpakkingen. Overlastgevers trekken andere overlastgevers aan van buiten de buurt, zodat het park een hangplek wordt voor jongeren die blowen en drinken.
Ook is de praktijk dat veel daklozen die om 8.00 uur de nachtopvang moeten verlaten verder gaan slapen op bankjes in het park, en daar vanaf de vroege ochtend alcohol bij drinken.
Omdat per 1 januari 2019 opnieuw bekeken wordt wanneer en waar een alcoholverbod opnieuw op z’n plaats is heeft de burgemeester beloofd gedurende de komende zomermaanden de situaties in de parken nader te monitoren.

Print Friendly, PDF & Email