200 hectare boven Kethel vogelgebied

mainImage
200 hectare boven Kethel vogelgebied

De provincie Zuid-Holland heeft 17 hectare grond in Midden-Delfland verkocht aan Natuurmonumenten om daar weidevogelgebied van te maken.

Ruim 22 jaar na het vaststellen van het Reconstructieplan Midden-Delfland valt hiermee het laatste puzzelstuk voor weidevogelreservaat Noord-Kethel op zijn plaats. Het resultaat mag er zijn: het beschermde natuurgebied, optimaal ingericht en beheerd voor weidevogels, omvat nu in totaal 200 hectare grond.

Op eerder overgedragen gronden in Noord-Kethel is het aantal broedparen grutto’s verviervoudigd in een paar jaar tijd. Weidevogelkerngebieden als Noord-Kethel, Aalkeetbuitenpolder en de onlangs ingerichte kern in de Commandeurspolder (Weidevogelpact) zijn van groot belang voor duurzaam behoud van de weidevogels in Midden-Delfland.

Midden-Delfland is een kwetsbaar veenweidelandschap in het meest verstedelijkte deel van Nederland. Meer dan tien procent van alle Nederlanders woont direct rondom Midden-Delfland. Daarom heeft de provincie het gebied aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap.

In Noord-Kethel heeft Natuurmonumenten recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals bankjes en panelen met informatie over natuur, landschap en erfgoed. Ook is een onverharde struinroute door de polder in voorbereiding, met een onderdoorgang onder de spoorlijn. Deze struinroute opent zomer 2019 en is onderdeel van het Wandelroutenetwerk Zuid-Holland.


Foto: Digitaal Dagblad