50+ Rotterdam voelt zich gediscrimineerd

mainImage
50+ Rotterdam voelt zich gediscrimineerd

Ellen Verkoelen, voorvrouw van 50Plus in Rotterdam, wil maar gelijk weten van het nieuwe linkse stadsbestuur van Rotterdam hoe er door de burgemeester en zijn tien wethouders wordt aangekeken tegen discriminatie. Dit keer niet de discriminatie die altijd in het nieuws is, maar de leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten.

Discriminatie is discriminatie, vindt Verkoelen en terwijl ze haar brief schreef hoorden we het haar in de raadszaal vragen: ‘’Zeg me wat het verschil is. Ik luister.’’

‘’Met teksten als vragen ‘om jonge honden, starters en een jong en dynamische team of maximaal 3 jaar werkervaring’, worden oudere werkzoekenden ontmoedigd.’’

‘’Als dit soort termen al staan in de vacaturetekst vraagt 50PLUS Rotterdam zich af, hoe het dan wel niet gesteld zal zijn met de totale houding van zo’n bedrijf tegenover oudere werknemers’’, aldus Verkoelen.

‘’Het College van de Rechten van de Mens concludeert dat leeftijdsdiscriminatie vanwege dergelijke vacatureteksten ondertussen sociaal geaccepteerd is. Terwijl leeftijdsdiscriminatie volgens de Wet Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid wel strafbaar is.’’

Ondanks de aantrekkende economie en het feit dat men in verschillende bedrijfstakken zit te springen om werkkrachten laat de positie van werkzoekende ouderen op de arbeidsmarkt nog steeds te wensen over. Vorig jaar onderzocht het consumentenprogramma RADAR de kansen van ouderen op arbeidsmarkt. Conclusie: slechts 3 procent van de werkzoekende 55plussers vond weer nieuw werk.

Het bestrijden en aanpakken van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt heeft naar de mening van 50PLUS Rotterdam dan ook een zeer hoge prioriteit. Te meer omdat langdurig werkloze ouderen tot de groepen met de meeste kans op armoede behoren.

50Plus in Rotterdam heeft een reeks vragen gesteld en wil de proef op de som nu het woordje discriminatie de gemoederen zo bezig houdt. Geldt dit ook voor de ouderen?

Interessant daarbij is dat Verkoelen ook zware twijfels heeft over het functioneren van de gemeente zelf op dit punt. ‘’Verricht de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Rotterdam ook zelf onderzoek (bijvoorbeeld via de Inspectie SZW) naar het voorkomen van discriminatie in vacatureteksten waaronder op het internet? Want werkgevers klagen dat zij geen inzicht krijgen in de kaartenbakken met werkzoekenden van de gemeenten. Geldt dat ook voor Rotterdam?’’


Foto: Digitaal Dagblad