500 mln extra voor strijd tegen CO2

mainImage
500 mln extra voor strijd tegen CO2

Blij nieuws voor de Rotterdamse coalitie en wethouder Arno Bonte in het bijzonder: het kabinet zet 500 miljoen euro apart voor terugdringing van de CO2-uitstoot op de korte termijn. Daarmee moeten klimaatdoelen worden gehaald. De haven van Rotterdam geldt als een van de grootste vervuilers.

Het geld komt van het begrotingsoverschot dit jaar. Normaliter gaat dat naar de aflossing van de staatsschuld. Dat staat in de Najaarsnota waarin het kabinet de laatste stand van de begroting geeft. Bronnen bevestigen berichtgeving van de Telegraaf hierover. De nota verschijnt deze week.

Met het potje wil het kabinet extra inspanningen doen om de uitstoot van broeikasgassen snel terug te dringen. Een mogelijkheid om dat te doen is het sluiten van oude kolencentrales. Nederland heeft bij de klimaatakkoorden van Parijs afgesproken dat het de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart moet hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Volgens milieuorganisatie Urgenda doet de Staat te weinig om dit doel te bereiken. Urgenda stapte daarom naar de rechter en kreeg in 2015 gelijk. Het gerechtshof oordeelde vorige maand in hoger beroep dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Het kabinet heeft aangegeven zich aan de uitspraak te houden.

Het kabinet heeft grote ambities op gebied van klimaat en duurzaamheid. In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor 2030 een daling van de uitstoot van CO2 afgesproken met minstens 49 procent vergeleken met 1990. Er wordt aan zogenoemde klimaattafels met industrie, belangengroepen en overheid onderhandeld over een nieuw klimaatakkoord.

 


Foto: Digitaal Dagblad