Aantal Rotterdamse jongeren in bijstand daalt

mainImage
Aantal Rotterdamse jongeren in bijstand daalt

Het aantal jongeren tot 27 jaar dat een bijstandsuitkering ontvangt, is dit jaar gedaald tot 2.254.

In januari 2018 zaten nog 2.784 Rotterdamse jongeren in de bijstand. Begin december 2018 waren dat er dus 530 minder. Het college van B&W in Rotterdam wil jeugdwerkloosheid terugdringen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat elke jongere die van school komt met een diploma, een baan heeft.

De daling in de afgelopen jaren is onder meer toe te schrijven aan de krapte op de arbeidsmarkt en de extra aandacht die gemeente voor jongeren heeft. ''Rotterdam zet in op een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en ook op een betere begeleiding van onderwijs naar werk'', aldus de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) ziet dat de groep die nu nog in de bijstand zit, soms door allerlei problemen een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt. ''Het risico is groot dat zij voor een lange tijd in de bijstand terecht komen en niet kunnen deelnemen aan de maatschappij. En dat is niet alleen een vervelend voor de jongere zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Werkgevers zitten te springen om medewerkers. Iedereen heeft een talent, alleen moet je dat wel ontdekken en benutten'', stelt Moti.

Het vorige stadsbestuur zette ook al in op de doorontwikkeling van het Jongerenloket, waar vaak jongeren met zwaardere problematiek zich melden. Sinds 2017 is er structureel 2,2 miljoen euro extra vrijgemaakt om extra jongerenconsulenten aan te nemen.

Moti ziet verder nog wel een mismatch tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van jongeren. Hij wil begin 2019 daarom het zogenoemde LeerWerkAkkoord ondertekenen met het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Het idee is jongeren die met een diploma op zak van school komen, gelijk (voor langere periode) een baan hebben.


Foto: Digitaal Dagblad