Aboutaleb: 'Meer naar elkaar luisteren'

mainImage
Aboutaleb: 'Meer naar elkaar luisteren'

In zijn nieuwjaarstoespraak blikt burgemeester Aboutaleb terug op een bewogen 2018 en kijkt hij vooruit naar de komende jaren met miljardeninvesteringen voor Zuid, een klimaatakkoord en een mogelijke derde oeververbinding.

De burgemeester begon zijn nieuwjaarstoespraak in en aan de gemeenteraad donderdagmet iedereen een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar toewensen. ''Zonder gezondheid geen geluk, en zonder geluk geen gemeenschapszin. Als mensen goed in hun vel zitten en hun leven op orde hebben, functioneren zij beter in de samenleving.''

Rotterdam Project
Terugkijkend op 2018 haalde de burgemeester televisieprogramma Het Rotterdam Project van presentator Beau van Erven Dorens aan. ''Het programma toonde aan dat dakloosheid niet de oorzaak van de problemen is, maar het gevolg ervan. Vaak hebben daklozen te kampen met psychiatrische problemen, zijn ze beschadigd in hun jeugd. Daar mag je best rekening mee houden als je boetes uitdeelt. Dat kan ook, want handhavers hebben een discretionaire bevoegdheid. Boetes vormen nu een belemmering voor daklozen om weer volwaardig te functioneren in de samenleving. En dat kost de samenleving uiteindelijk veel meer geld dan die boetes zelf.''

December met een rouwrand
Aboutaleb blikte terug op de maand december waarin een verkeersregelaar omkwam toen hij tevergeefs probeerde een 75-jarige automobiliste uit het water te redden. Het was ook de maand waarin de 16-jarige Humeyra voor de ogen van medeleerlingen werd doodgeschoten en eerder die maand kwamen twee jonge vrouwen door geweld om het leven. Aboutaleb: ''Komend jaar gaan we met de betrokken wethouder, Judith Bokhove, uw raad en een delegatie van betrokken burgers uit de stad, overleggen hoe we dit geweld tegen vrouwen kunnen stoppen.''

Actie tegen verheerlijken vuurwapengeweld
Ook haalde de burgemeester de dood van rapper Feis aan. Helaas is het volgens hem zo dat in de rap-scene vuurwapens regelmatig verheerlijkt worden. ''Zij schotelen onze jeugd soms het beeld voor dat het cool is om een wapen te bezitten en zelfs te gebruiken als je dat nodig vindt. Ik vind dat ook rappers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om dit te stoppen. Ik ga hen uitnodigen om hierover met mij in gesprek te gaan.''

Zuid, nieuwe woningen en klimaatakkoord
Ook blikte de burgemeester vooruit op de komende jaren. Met miljardeninvesteringen voor Zuid, de Maastunnel die dit jaar weer open gaat en de Hoekse Lijn die gaat rijden. ''Energie is ook een belangrijk thema voor 2019. Daarom sluit de gemeente dit voorjaar samen met bewoners en bedrijven een klimaatakkoord, om de CO2-uitstoot in tien jaar tijd met de helft te verminderen. In de hele regio komen er tot 2040 naar schatting 170.000 woningen bij. Dat geeft een nog grotere druk op de wegen rond Rotterdam. Daarom heeft de minister besloten tot een verkenning van een derde oeververbinding. De komende tijd gaan we bestuderen hoe en waar die moet komen.''

Stappen zetten om kloven te dichten
Het is volgens de burgemeester van het grootste belang dat ook het gemeentebestuur en de gemeenteraad, als vertegenwoordigers van de Rotterdammers, meningen niet alleen herhalen en aanscherpen, maar ook naar consensus en oplossingen zoeken. ''Je kunt niet alleen claimen, maar je moet ook bereid zijn een ander iets te gunnen. Dat vraagt om leiderschap van ons allemaal. Hier in dit huis, en in de stad. Bij sportverenigingen, scholen, theatergezelschappen, moskeeën en kerken. Laten we allemaal over onze schaduw heenstappen. Dat begint met naar elkaar luisteren en elkaars pijn te voelen.''

 


Foto: Digitaal Dagblad