Advies: Dinnerwheel niet verlengen

mainImage
Advies: Dinnerwheel niet verlengen

De gebiedscommissie Rotterdam Centrum heeft het stadsbestuur geadviseerd de exploitatie van het Dinnerwheel naast de Markthal niet te verlengen en augustus 2019 als absolute einddatum te handhaven. Het advies is een gevolg van de aanhoudende klachten van de bewoners inzake hun privacy. Zij voelen zich daarin nog meer geschonden dan ze aanvankelijk dachten. Bovendien blijkt ook de verstandhouding tussen hen en de directie van Skyview steeds slechter te worden.

De gebiedscommissie heeft inmiddels met 18 bewoners en de directie van het Dinnerwheel gesproken en is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende participatie van de bewoners is, dat er geen sprake is van controle over het aantal draaiuren, geen evaluatie over de eerste periode, wel hinderlijke overlast in de vorm van schending van de privacy en een verstoorde relatie. De commissie beschouwt het experiment voor de bewoners van de Markthal ''buitengewoon ongelukkig.'' Vrij vertaald: mislukt.


Foto: Digitaal Dagblad