'Alertheid gevraagd voor zware buien'

mainImage
'Alertheid gevraagd voor zware buien'

Na een lange periode van droogte worden de komende dagen weer flinke regenbuien verwacht. Doordat de grond extreem droog is en erg hard, absorbeert het juist slecht water. De kans dat er daardoor meer water naar het riool gaat, is groot.
De gemeente vraagt bewoners om tijdens deze regenbuien alert te zijn op problemen die daardoor kunnen ontstaan in de openbare ruimte. Denk aan losgeraakte putdeksels of ondergelopen straten en tunnels. Bewoners kunnen (regen)wateroverlast melden via het telefoonnummer 14 010, de pagina Melding over de buitenruimte of de gratis BuitenBeter app voor uw mobiele telefoon of tablet. Mede op basis van de meldingen bepaalt de gemeente welke vooraf genomen getroffen maatregelen werken en waar extra maatregelen nodig zijn.

Wateroverlast komt ook veel voor in kruipruimtes, kelders en souterrains. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Kijk bij het Waterloket voor meer informatie.

Hoosbuien
Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Doordat ons klimaat verandert, komen hoosbuien steeds vaker voor. Bij hevige regen kan het riool helemaal vol stromen en blijft er water op straat staan. Het water op straat staat dan als het ware even in de file voor afvoer door het riool en in de bodem. Meestal is dat water binnen een uur weer weg. Helaas kunnen hevige buien in sommige gevallen ook leiden tot schade, dat is ongewenst.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en de waarschuwingen van het KNMI. Houd er rekening mee dat het water op straat de waterplassen, geen schoon water is en dus niet geschikt is om in te spelen na afloop.

Rotterdamse maatregelen
In Rotterdam zijn, door gemeente en waterschappen, afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om wateroverlast te beperken en de toenemende druk op het riool te verlichten. Zo zijn er bijvoorbeeld waterpleinen, infiltratievoorzieningen en ondergrondse waterbergingen aangelegd die het regenwater tijdelijk opslaan. Bij elkaar goed voor het bergen van meer dan 12 miljoen liter water.

Op veel plaatsen in de stad wordt het regenwater ook gescheiden van het vuile afvalwater en direct naar de singels afgevoerd (ook wel afkoppelen genoemd).Ook het gebruik van waterpasserende stenen en de aanleg van groene daken ontlast het riool en dragen bij om wateroverlast te voorkomen.


| Foto: Digitaal Dagblad