Alleen De Hille staat drugsgebruik toe

mainImage
Alleen De Hille staat drugsgebruik toe

Het gebruik van drugs door daklozen die gebruik maken van de opvanglocaties van het Leger des Heils (nachtopvang Meerpaal, Steiger, Roer en WB-huis), het Centrum voor Dienstverlening (de Hille en Havenzicht) en de Nico Adriaan Stichting (Vijverhof) blijkt minimaal.

Uit het onderzoek dat wethouder Sven de Langen heeft laten uitvoeren is naar voren gekomen dat het beleid op hoofdlijnen overal gelijk is. Het is (op één locatie na) nergens is toegestaan en er wordt door instellingen op gecontroleerd. Bij geconstateerde overtredingen volgen ook sancties.

Door de bank genomen bestaan er in geen van de instellingen aparte ruimtes en ook op het terrein en de directe omgeving van de locatie mag niet worden gebruikt.

Bij het Centrum voor Dienstverlening is het beleid in de nachtopvanglocaties niet veel anders. Met uitzondering in de Hille. In dit gebouw is een kleine afgezonderde gebruiksruimte voor drugs. Cliënten mogen met een vooraf aangevraagde toegangspas volgens een vastgelegde toelatingsprocedure hier gebruik van maken onder cameratoezicht. De ruimte heeft ook een andere ingang in het pand. Wel is er met de gebruikers afgesproken dat zij de drugs niet in de buurt van de Hille mogen kopen.

De opzet van deze gebruikersruimte was een voorwaarde van de buurtbewoners toen de opvang hier ruim 20 jaar geleden van start is gegaan. Men was bang dat de bezoekers van de nachtopvang anders in de directe buurt op straat zouden gaan gebruiken.


| Foto: Digitaal Dagblad