Ambtelijke fout treft vooral Delfshaven

mainImage
Ambtelijke fout treft vooral Delfshaven

De vertraagde oplevering van het weiland aan de Noorderbocht door het in 2017 niet aanvragen van een ontheffing in het kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming – de plek waar de voetbalvelden van Blijdorp gepland staan – heeft ook directe gevolgen voor andere sporters: de hockeyers van Delfshaven en de voetballers van Steeds Hooger. Beide clubs zouden de twee velden gaan bespelen die Blijdorp achterlaat aan de Energieweg.

Delfhaven maakt op dit moment gebruik van de openbare veldjes van het Lloyd Multiplein. Aanvullend hierop huurt de club ruimte op sportcomplex Olympia en bij Tempo’34, beide op Zuid. Steeds Hooger heeft weliswaar een eigen terrein aan de Gordelweg, maar is de laatste jaren zo in ledental gegroeid dat het met het oog op de toekomst ook gebruik van de huidige velden van Blijdorp zou gaan maken.

In de komende weken worden de mogelijkheden bezien om een tussentijdse oplossing te creëren, die de impact van de vertraging zoveel als mogelijk kan wegnemen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar een gefaseerde aanleg van de Noorderbocht, inclusief de financiële gevolgen en eventuele risico's.

De prioriteit van sportwethouder De Langen is dat HC Delfshaven alsnog per zomer 2019 over een volwaardig hockeyveld kan beschikken in het gebied Noord/Delfshaven.

Om een ontheffing te krijgen voor een definitieve planvorming moet eerst de flora en fauna in kaart worden gebracht. Nu al staat vast dat er beschermde diersoorten leven op de locatie aan de Noorderbocht, waar overigens in het verleden altijd is gevoetbald. Ook door onder meer Blijdorp, voordat het naar de Energieweg vertrok.


Foto: Digitaal Dagblad