Ambtenaren één dierendagje vegetarisch

mainImage
Ambtenaren één dierendagje vegetarisch

De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft Dierendag (4 oktober) omgedoopt tot Eet Geen Dierendag en roept alle bedrijfskantines in Nederland op om die dag louter vegetarische producten te verkopen.

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de gemeente Rotterdam in haar al bedrijfskantines dit voorbeeld zou volgen. De vierde oktober valt op een donderdag, zodat het niet uitgesloten is dat ook de gemeenteraad die dag vergadert en de vraag wordt of ook de raadsleden met de Partij van de Dieren solidair zullen zijn.

Fractievoorzitter Ruud van der Velden zou overigens algemene matiging van vleesgebruik in ambtelijke kringen waarderen en schrijft dan ook aan het stadsbestuur of de gemeentelijke bedrijfsrestaurants bereid zouden zijn vaker louter vegetarische producten aan te bieden.

Weliswaar heeft de gemeente de exploitatie van die bedrijfsrestaurants uitbesteed, maar ‘’misschien is de exploitant zeer welwillens om mee te werken’’, vraagt Van der Velden.


Foto: Digitaal Dagblad