Dagblad010 | Asielbeleid voor homo's moet anders

Asielbeleid voor homo's moet anders

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het Nederlandse asielbeleid voor homo's moet anders. Dat zegt het COC naar aanleiding van een onderzoek waaruit volgens de belangenorganisatie blijkt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vaste criteria hanteert om te beoordelen of mensen, die naar Nederland vluchten LHBTI (lesbisch, homoseksueel), biseksueel of transgender) zijn.

Het COC roept staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) maandag in een gesprek op om het beleid ingrijpend te wijzigen.

''Het is altijd vervelend als LHBTI’s geconfronteerd worden met vooroordelen en stereotypen. Het is onacceptabel dat het lot van LHBTI-asielzoekers volledig afhankelijk is van zulke ongefundeerde stereotypen. Dat kan en moet anders'', zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Onderzoeker mr. Sabine Jansen concludeert dat dit criterium een ondeugdelijk stereotype is zonder wetenschappelijke onderbouwing. Veel LHBTI-asielzoekers voldoen niet aan het stereotiepe beeld: ze hebben nooit een 'proces van bewustwording en zelfacceptatie’ doorgemaakt, begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt en/of kunnen er niet gedetailleerd over vertellen, aldus de onderzoeker.


Foto: Digitaal Dagblad