Baggeraars vernielen meerkoetnesten

mainImage
Baggeraars vernielen meerkoetnesten

Bij het uitbaggeren van het water tussen de Zuiderparkweg en Ooltgensplaathof nabij metrostation Slinge zijn enkele meerkoetnesten weggehaald. Volgens bewoners lagen de nesten er al jaren en werden ze het hele jaar door gebruikt als broedplaats, uitrustplaats en schuilplaats. Het herbouwen van de nesten is voor de dieren onmogelijk omdat het riet dat langs de singel staat iedere keer wordt weggemaaid tijdens het tuinonderhoud door de gemeente Rotterdam.

De Partij van de Dieren vraagt de gemeente te helpen met een efficiëntere toepassing van het ecologisch maaibeheer en om op de voornoemde plek meerkoetpalen te plaatsen. Met die palen hoeven de meerkoeten niet meer langs kades, walkanten of in rietkragen hun nesten te bouwen, maar kunnen ze dit een eindje uit de oever doen. Op die manier wordt het voor medewerkers in het groenonderhoud duidelijk wat als meerkoetnest kan doorgaan en wat als groenafval naar de composthoop mag.


Foto: Digitaal Dagblad