Bedrijven nemen nog veel grijze stroom af

mainImage
Bedrijven nemen nog veel grijze stroom af

Het energieaanbod voor particulieren wordt langzaam groener, maar zakelijke klanten van energiebedrijven krijgen nog steeds volop grijze en dus vervuilende stroom geleverd.

Onderzoek van Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE (dat campagne voert voor groene stroom) wijst uit dat de vergroening van energielevering op de zakelijke markt achterblijft. De vier organisaties vinden dat de reclamespotjes van energiebedrijven ''een misleidend beeld'' geven.

,,Consumenten worden verleid met reclamespotjes van energiemaatschappijen vol natuur, groene weiden, windmolens en zonnepanelen'', zeggen zij op basis van het onderzoek, waarbij voor het eerst in zes jaar ook een zakelijk klassement is gemaakt. ''Maar tegelijkertijd leveren sommige van diezelfde bedrijven vervuilende grijze stroom aan bedrijven, scholen en ziekenhuizen.''

Afgaand op de investeringen en de inkoop van groene stroom (opgewekt door zon, wind, water of biomassa) krijgen de leveranciers van consumentenenergie gemiddeld het rapportcijfer 6,3. Het gemiddelde cijfer voor de zakelijke leveranciers is volgens de onderzoekers ''een bedroevende 4,5''.

Grote bedrijven als Nuon en Essent presteren bij de levering aan consumenten aanzienlijk beter dan vorig jaar. Destijds werden zij nog opgenomen in de categorie ‘vervuilers’, nu zijn de gepromoveerd naar de 'middenmoot'. Nuon haalde vorig jaar op consumentengebied het cijfer 4,7, nu een 6. Grote investeringen in duurzame energieopwekking hebben gezorgd voor dat betere rapportcijfer.

Maar op zakelijk gebied lopen de energiereuzen volgens de onderzoekers achter. Door inkoop van veel grijze stroom (opgewekt in kolen- of gascentrales) scoort Essent een 4,8 en Nuon een 5,8.

Elf consumentenleveranciers scoren een cijfer 8 of meer voor duurzaamheid. In de zakelijke markt behoren Pure Energie, Greenchoice en Qwint tot de koplopers met cijfers boven de 8.

Volgens de opstellers van het energierapport kan de vergroening van energie ''alleen een vlucht nemen als ook zakelijke klanten, zoals scholen, eisen gaan stellen aan hun stroomleveranciers''.


Foto: Digitaal Dagblad