Bewoners Hilledijk willen blijven parkeren

mainImage
Bewoners Hilledijk willen blijven parkeren

Net als in de Polderlaan hebben ook de bewoners van de Hilledijk protest aangetekend tegen de voorgenomen herinrichting die ten koste gaat van het aantal parkeervakken. Hun vrees is zelfs dat de parkeervakken aan één zijde van de Hilledijk benedendijks worden verwijderd. Met een handtekeningenactie proberen zij de plannen gewijzigd te krijgen.

De fractie van Denk ondersteunt de verontruste bewoners en heeft inmiddels mobiliteitswethouder Bokhove een mail gestuurd met de vraag wat op dit moment de gemiddelde parkeerdruk in de straat is en wat de gemiddelde parkeerdruk is op de te verwijderen parkeervakken? Fractievoorzitter Van Baarle wil nauwgezet weten hoeveel parkeervakken er absoluut en percentueel komen te vervallen en ook of het klopt dat dat de huidige doorgaande rijbaan op het kruispunt van de Hilledijk-Riebeekstraat onderbroken zal worden?


Foto: Digitaal Dagblad