Dagblad010 | Bodem en dijk Oude Maas wordt sterker

Bodem en dijk Oude Maas wordt sterker

mainImage
Bodem en dijk Oude Maas wordt sterker

De bodem- en dijkversterking van de Oude Maas bij de Spijkenisserbrug is nu in volle gang. De samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat werd symbolisch bekrachtigd door het te water laten van een zinkstuk.

De bodem van de Oude Maas ten noorden van de Spijkenisserbrug is door erosie en de vele scheepvaartbewegingen uitgesleten. Het gaat om een belangrijke scheepvaartroute van de Noordzee naar Dordrecht en Moerdijk. Rijkswaterstaat gaat daarom de bodem van de Oude Maas verstevigen zodat die toekomstbestendig is.

De bodem wordt aangevuld met zand, afgedekt met grote matten (zinkstukken) van geotextiel en wilgentakken en daarop stortsteen. Het gaat om een oppervlakte van circa zes voetbalvelden. Daarnaast zal het talud ten noorden van de brug bij Spijkenisse worden aangevuld en afgedekt met een laag stortsteen.

De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

 


Foto: Digitaal Dagblad