Bonje over 3 gekapte bomen in de Botlek

mainImage
Bonje over 3 gekapte bomen in de Botlek

Havenwethouder Adriaan Visser moet weer een beleid uitleggen, dat niet openbaar is.

Dit keer gaat het om de geheime afspraken tussen de gemeente en het Havenbedrijf over bomenkap. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen daarover nu hom of kuit, omdat er recent ten gunste van Esso Nederland B.V./Exxon een vergunning is verleend voor het kappen van drie gezonde bomen in de Botlek omdat er een tijdelijke portocabin moest worden geplaatst.

Protest van de Stichting Bomenridders tegen het voornemen en het verlenen van de vergunning binnen de termijn heeft niet geholpen, omdat men met de zaag sneller was dan met het lezen van het bezwaarschrift. Zelfs een kort geding werd niet afgewacht. De raadsleden Kockelkoren (GroenLinks) en Van der Velden (Partij voor de Dieren) vinden deze ‘’illegale bomenkap onweerlegbaar een economisch delict.’’

Het tweetal wil daarom weten welke stappen wethouder Visser gaat nemen tegen het Havenbedrijf, dat verder ook nog een eigen herplantbeleid heeft. Bezien in het licht van het rapport van de Bomenridders heeft er ook op andere plaatsen een kaalslag plaats gevonden zonder dat er met herplanting nu zo’n haast is gemaakt. Waarom heeft het Havenbedrijf deze uitzonderingspositie, cragen de beide raadsleden zich af en ook of Adriaan Visser bereid is deze uitzonderingspositie te heroverwegen?

Het interessante aan de vragen is dat GroenLinks in het college een soort schaduw-havenwethouder heeft in Arno Bonte, de man die in de vorige termijn als raadslid het bloed onder de nagels van Visser vandaan haalde. Vanaf het moment dat nu beiden zitting hebben in het college wordt in raadskringen bij wijze van grap voortdurend gevraagd wie nu de werkelijke havenwethouder is.


Foto: Digitaal Dagblad