Dagblad010 | B&W houdt het netjes bij zee-'helden'

B&W houdt het netjes bij zee-'helden'

mainImage
B&W houdt het netjes bij zee-'helden'

De burgemeester en zijn tien wethouders blijven spreken over zeehelden. Het woord zeerovers komt niet voor in hun antwoord aan VVD-raadslid Tim Versnel, die naar aanleiding van de door de Partij van de Arbeid voorgestelde gemeenteopdracht om het Rotterdamse slavernijverleden te onderzoeken zich geschrokken had afgevraagd of dit de opmaat naar straatnameneranderingen en een beeldenstorm was.

‘’Wat lost dit op? Wat zal het ons leren, dat we niet al weten? Waar is men op uit? Is het genoegdoening? Wil men, nog meer dan al is gedaan, boetedoening? Of een verdere herwaardering van onze nationale geschiedenis? Zoekt men excuses? Of zoekt men in dat verleden naar een verklaring voor onrecht in de samenleving van vandaag?’’, vroeg Versnel aan het college van B&W.

Het antwoord luidt nu: ‘’Wij zijn er geen voorstander van om de geschiedenis aan te passen door straatnamen te wijzigen of standbeelden te verwijderen, want daarmee verandert de historische werkelijkheid niet. De geschiedenis is niet absoluut en scherpe scheidslijnen zijn niet te trekken. Wat voor de één goed is, gaat voor een ander niet ver genoeg.’’

Ter illustratie noemt men vlootvoogd Witte de With. ‘’Hij is slechts één van de in Rotterdam vernoemde zeehelden. In totaal gaat het om elf zeehelden, vernoemd in zestien straten, geëerd met één standbeeld en begraven in drie praalgraven in de Laurenskerk. In de Afrikaanderwijk gaat het om negentien straatnamen. Als andere vernoemde personen hierbij worden geteld die in retrospectief als controversieel zouden kunnen worden beschouwd, zoals graven, stadhouders, koningen, presidenten en verzetsstrijders, dan gaat het om een veelvoud daarvan. Naamswijzigingen treffen niet alleen de bewoners van de betreffende straten en de daar gevestigde bedrijven, maar alle bewoners van de stad.’’

Of het college van B%W het nut inziet van de uitgave van 200.000 euro voor het onderzoek, komt in de beantwoording niet helemaal uit de verf. Men denkt dat het onderzoek ‘’inzicht geeft en verbindt’’ en dat het ‘’ter ondersteuning is van hedendaags Rotterdams burgerschap en inclusief geschiedenisonderwijs. Desgewenst kan het stadsbestuur deze informatie gebruiken bij de uitvoering van het actieprogramma Integratie en Sámenleven.’’

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde en komt voort uit de goedkeuring van de motie van Peggy Wijntuin (PvdA).

[caption id="attachment_39232" align="alignnone" width="900"] Oud-raadslid Peggy Wijntuin (rechts) samen met haar PvdA-collega Narsingh Balwantsingh bij het slaverijmonument aan de vroegere kade van de Koinklijke Rotterdamsche Lloyd.[/caption]


Foto: Digitaal Dagblad