College luistert naar zorgen Hillegersberg

mainImage
College luistert naar zorgen Hillegersberg

door Chris Mast

Wethouder Judith Bokhove heeft vrijdag tijdens het wijkbezoek van het bijna voltallige college van het Rotterdamse B&W aan Hillegersberg als reactie op de (vele) klachten over het verkeer op de Molenlaan een verkeerscirculatieplan aangekondigd, al waarschuwde ze voor de te hoge verwachtingen.
Er waren een klein honderd bewoners aanwezig in Arcadia, in het Huis van de Wijk in de wijk 110 Morgen en er werden nog meer beloftes gedropt. Meerdere wethouders zegden toe ook aanwezig te zullen zijn in het Huis van de Wijk als statushouders Nederlandse (zang)les gaan krijgen. En Adriaan Visser memoreerde nog de parkeerproblematiek rond het Plaswijckpark waar een oplossing voor moet komen.

De bewoners mochten in twee rondes aan een tafel met een wethouder plaatsnemen en hun vragen en opmerkingen plaatsen. De belangstelling per tafel verschilde. Bij Bert Wijbenga, belast met de buitenruimte, liep het storm, Adriaan Visser als onder meer havenwethouder had het rustig.

Aan elke tafel zat naast een wethouder een ambtenaar, die nauwgezet aantekeningen maakte. Nadat de twee rondes waren volbracht, hielden twee bewonersorganisatie nog een presentatie: Sandra van der Lubbe namens de Bewonersorganisatie 110-Morgen en Margreet Hovenkamp namens In Hillegersberg, dat het Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg omvat. Zij gaf een toelichting op het meetnet voor de kwaliteit van de lucht dat via een bewonersinitiatief van de grond is gekomen. Wethouder Arno Bonte zou later bekend maken dat de gemeente daar zo mee is ingenomen, dat die het binnenkort ook in andere wijken gaat toepassen.

Aan het eind van de ochtend gaf elke wethouder een samenvatting van wat hij aan zijn of haar tafel had opgestoken. Aan veel tafels bleek de teloorgang van winkelcentrum Bergse Dorpsstraat een thema vol zorg te zijn geweest: leegstand van veel panden.

Het was het derde bezoek van het College aan een wijk. Prins Alexander had de primeur. IJsselmonde was twee weken geleden aan de beurt en Overschie staat op de rol. Slechts twee leden van het College ontbraken, wethouder Sven de Langen en burgemeester Aboutaleb door loco-burgemeester Bert Wijbenga, die nu het slotwoord sprak getypeerd, als onze boegbeeld-burgemeester. Aboutaleb verbleef in Edinburgh bij Euro City.


| Foto: Digitaal Dagblad