mainImage

College prijst juist durf en lef in 2009

College prijst juist durf en lef in 2009
25 januari 2019, 19:21 uur
Algemeen

Het stadsbestuur neemt het op voor zijn wethouder Adriaan Visser, die in 2009 directeur was van het OBR (Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam) en ook voor het toenmalige gemeentebestuur ‘’dat het lef en de durf heeft getoond om ‘dóór de crisis heen te bouwen’. En dat kon niet zonder risico’s.’’
In het beeld dat de Rekenkamer in het rapport over het Schiekadeblok heeft geschetst ‘’herkennen we onszelf niet.’’, laat het college van B&W weten via de woordvoering. ‘’Het debat over het rapport met de gemeenteraad ziet het college dan ook met vertrouwen tegemoet.’’

‘’Rotterdam heeft zich, mede door dat lef en die durf, in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Onder andere door projecten die met behulp van de erfpachtmaatregel zijn gerealiseerd, zoals de Markthal, First en De Rotterdam. Ook het huidige gemeentebestuur zet alles in het werk om verder te bouwen aan onze stad’’, luidt het officiële stadspunt, dat in allerijl geformuleerd werd naar aanleiding van het uitlekken van het Schiekadeblokrapport, waarin met name de huidige wethouder Adriaan Visser in zijn toenmalige functie als directeur van het grondbedrijf ‘’solisme en dominantie’’ werd verweten.  Het drama Schiekadeblok kostte de gemeente veel geld (zie eerdere uitleg).

‘’Met de inzet van de erfpachtmaatregel op het gebied Weenaboulevard/Schiekadeblok werd de financiering voor de gebiedsontwikkeling mede mogelijk gemaakt. We betreuren het dat ondanks de inzet van de ontwikkelaar en diens financier en de inzet van de gemeente, de gebiedsontwikkeling niet tot stand is gekomen en dat dit Rotterdam uiteindelijk veel heeft gekost’’, aldus het college.


Foto: Digitaal Dagblad