De bevolking groeit in Rotterdam

mainImage
De bevolking groeit in Rotterdam

Sinds 2008 groeit het aantal inwoners van Rotterdam. De afgelopen 10 jaar steeg het aantal inwoners van 583.000 naar 638.000; een toename van 55.000 inwoners. Na doorrekening van de belangrijkste demografische trends zullen er in 2035 naar verwachting zo’n 694.000 Rotterdammers zijn. Dat zijn dus zo’n 55.000 Rotterdammers méér dan in 2018.

De belangrijkste reden is dat er de komende jaren veel woningen worden gebouwd, waardoor de woningvoorraad toeneemt.

Verder speelt de vergrijzing een grote rol. Het aantal Rotterdammers van 65 jaar en ouder zal stijgen van 15 naar 19 procent. In 2035 zal bijna één op de vijf Rotterdammers 65 jaar of ouder zijn.


| Foto: Digitaal Dagblad