De Universiteit opnieuw voor de elite?

mainImage
De Universiteit opnieuw voor de elite?

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept samen met studenten uit centrale medezeggenschapsraden de minister op om de schakelprogramma’s – waarmee hbo-studenten kunnen doorstromen naar de universiteit - wél te financieren. Minister Ingrid van Engelshoven wil dat de instellingen dit zelf betalen.

Schakelprogramma’s zijn één van de weinige manieren voor hbo-studenten om naar de universiteit te gaan, reageert LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos zorgelijk: “Zonder het financieren hiervan zal de universiteit opnieuw voor de elite worden. Iedereen die door wil studeren moet dat ook kunnen doen”.

Zonder schakelonderwijs wordt toegankelijkheid ernstig geschaad. Ook de Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft zich hier eerder over uitgelaten.
Volgens Geertje Hulzebos is het scheef dat het aanbieden verplicht is, maar instellingen daar geen geld voor krijgen. “Hier is geen sprake van onwil, maar van onmacht: het onderwijs moet namelijk miljoenen bezuinigen. Een besluit om de programma’s te bekostigen is daarom noodzakelijk voor het behoud van de toegankelijkheid”.


| Foto: Digitaal Dagblad