Denk wil méér antidiscriminatiegelden

mainImage
Denk wil méér antidiscriminatiegelden

Vele woningbezitters die verhuren willen op voorhand liever geen contracten met mensen die geen Hollandse naam hebben. De fractie van de Rotterdams-Turkse politieke partij Denk heeft eigenstandig onderzoek gedaan naar discriminatie op de woningmarkt en zegt dat de resultaten schokkend waren: een meerderheid van de verhuurmakelaars was bereid om in te gaan op een discriminerend verzoek.

‘’Het is dan ook noodzakelijk dat discriminerende makelaars aangepakt worden’’, vinden de Denk-raadsleden Van Baarle en Yiğit. ‘’In het coalitieakkoord is een bedrag van €100.000,- beschikbaar gesteld om praktijktests uit te voeren. Maar’’, vragen ze aan het stadsbestuur, ‘’waar baseert u het beschikbaar gestelde bedrag voor mystery guests op en hoe en in welke mate kunnen met het bedrag van € 100.000,- die tests worden uitgevoerd?’’

Denk bedoelt met die vragen dat het méér geld voor onderzoek wil en is verder erg nieuwsgierig wie in Rotterdam nu eigenlijk de regie heeft in het antidiscriminatiebeleid?


Foto: Digitaal Dagblad