Duidelijkheid gevraagd over Trevvel Samen

mainImage
Duidelijkheid gevraagd over Trevvel Samen

Het stadsbestuur is gevraagd antwoord te geven op de vraag wie nu precies gebruik mogen maken van de diensten van Trevvel Samen.

Volgens Leefbaar Rotterdam weten vooral bewoners van Rotterdamse verpleeghuizen niet waar zij aan toe zijn. Oorzaak van deze onduidelijkheid is mogelijk dat hun zorg onder de landelijke WLZ valt, terwijl het vervoer gemeentelijk (WMO) geregeld moet worden.

Ook worden, zegt raadslid Michel van Elck, aanvragen voor Trevvel Samen afgewezen omdat betrokkenen al gebruikmaken van hulpmiddelen als bijvoorbeeld een scootmobiel. ‘’Dit terwijl de verordening duidelijk aangeeft dat mensen in aanmerking komen voor een combinatie van vervoersvoorzieningen, als dit voor hun participatie of zelfredzaamheid noodzakelijk is.’’

Leefbaar Rotterdam vindt dat doelgroepenvervoer voor hulpbehoevende Rotterdammers tot in de puntjes geregeld moet zijn en dat iedereen die hier recht op heeft er ook daadwerkelijk gebruik van kan maken.


Foto: Digitaal Dagblad