Erasmus MC gaat data standaardiseren

mainImage
Erasmus MC gaat data standaardiseren

Het Erasmus MC gaat een Europees consortium van 22 partners voor het standaardiseren van gezondheidsdata leiden. Het beschikbaar gestelde budget bedraagt € 28 miljoen. Dankzij deze subsidie kunnen miljarden patiëntengegevens geschikt worden gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.

Het project heet EHDEN, wat staat voor European Health Data & Evidence Network. Er nemen elf publieke partners en elf farmaceutische bedrijven aan deel en er worden de eerste vijf jaar minstens 100 miljoen Europese patiëntendossiers ontsloten. Maar alleen de anonieme resultaten van de studie zullen worden gedeeld.

“Voor wetenschappelijk onderzoek is toegang tot data cruciaal. Data in Europa worden opgeslagen in verschillende structuren. Er komt veel bij kijken. We zullen een groot aantal databases in Europe moeten standaardiseren en daar is ondersteuning voor nodig van bedrijven die we voor dit gespecialiseerde werk moeten opleiden’’, aldus projectleider dr. ir. Peter Rijnbeek, van de afdeling Medische Informatica. ’’Bovendien zullen er veel tools worden ontwikkeld die het mogelijk maken om op een efficiënte en transparante manier onderzoek te doen.”


| Foto: Digitaal Dagblad