Erasmus MC krijgt antibiotica-subsidie

mainImage
Erasmus MC krijgt antibiotica-subsidie

De Ziekenhuisapotheek, de Intensive Care voor volwassenen en de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC hebben van ZonMW (de financier van gezondheidsonderzoek) vijf ton subsidie gekregen om te onderzoeken of een behandeling met antibiotica beter op de individuele patiënt beter valt af te stemmen zodat die sneller van de Intensive Care kan?

''Op dit moment is de dosering voor iedereen min of meer hetzelfde, terwijl patiënten allemaal anders zijn. De meeste doseringen zijn lang geleden ontwikkeld”, licht mede-onderzoeksleider en ziekenhuisapotheker Birgit Koch toe, “in een tijd dat patiënten minder complexe aandoeningen hadden, met minder complexe behandelingen. Bacteriën reageerden nog goed op de middelen.”

Uit internationale studies en uit het EXPAT-onderzoek van het Erasmus MC zelf, is gebleken dat de huidige standaard behandelingen voor veel patiënten niet adequaat zijn. Endeman: ‘’Inadequate behandeling leidt tot hogere sterfte op de IC, langere beademingsduur, maar ook tot een langer verblijf op de IC en in het ziekenhuis.”

In totaal doen 450 volwassen IC-patiënten mee aan deze Dolphin studie. De Ziekenhuisapotheek heeft voor die metingen eigen computermodellen en literatuur ontwikkeld.


| Foto: Digitaal Dagblad