Extra geld om druk bij politie te verlichten

mainImage
Extra geld om druk bij politie te verlichten

De politie heeft eenmalig 18,7 miljoen euro vrijgemaakt om de inzetbaarheid te vergroten en de werkdruk te verminderen. Het geld is bedoeld voor onder meer de inhuur van mensen voor ondersteunende taken als arrestantenzorg en voor het uitbetalen van overwerk.

Het extra geld staat volgens een woordvoerder los van de onderhandelingen met de politiebonden over de cao. Het heeft wel te maken met het herstelplan dat de bonden hebben ingediend, waarin de meest dringende knelpunten worden benoemd.

Met de inhuur van extra mensen krijgt de politie een grotere capaciteit en kunnen agenten zich meer richten op operationele taken. Daarnaast kunnen ze kiezen of ze overwerk uitbetaald willen krijgen of die willen compenseren in tijd.


Foto: Digitaal Dagblad