‘’Feyenoord gaat nog verder dan Facebook’’

13 April 2018, 11:33 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Stadsinitiatief Rotterdam wil van het College van B&W weten of het ‘geen ongeoorloofde inbreuk’ is op de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van het Feyenoord-stadion als zij in de toekomst verplicht worden op te geven hoe ze naar het stadion reizen.

In de mobiliteitsplannen op weg naar Feyenoord City wordt de wijze waarop de toeschouwers naar het stadion komen geregistreerd, wordt hun reisgedrag gemonitord en gesanctioneerd als ze zich op andere wijze verplaatsen.

Los van de inbreuk van de privacy, vraagt Stadsinitiatief zich af ''of bezoekers dit zelf zullen accepteren en wat de gevolgen hiervan zijn op de haalbaarheid van de businesscase van een mogelijk nieuw stadion.’’

‘’Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waar wat ons betreft ook het vrij kunnen bewegen in de openbare ruimte onder valt, is een grondrecht’’, schrijven Jos Verveen en Robin van Holst aan het college. ‘’Facebook ligt op dit moment onder vuur van Amerikaanse politici wegens schending van de privacy van bezoekers. Feitelijk gaat Feyenoord, met steun van de gemeente als contractspartner en mogelijk aandeelhouder van het nieuwe stadion, een stap verder dan Facebook. Ze gaat niet alleen het gedrag van bezoekers registreren, maar eist van bezoekers ook vooraf op te geven hoe ze zich gaan gedragen in de openbare ruimte. Vervolgens registreert Feyenoord dit opgegeven gedrag en gaat dit toetsen met het feitelijke reisgedrag van bezoekers. Wij kennen geen ander bedrijf in Nederland dat bezoekers op deze manier behandeld.’’

Stadsinitiatief stelt het College van B&W daarom voor deze maatregel vooraf te laten toetsen door externe deskundigen en de resultaten hiervan nog voor de zomer openbaar te maken zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit over dit contract kan nemen.