Dagblad010 | Geen chique party's maar cultuur op straat

Geen chique party's maar cultuur op straat

mainImage
Geen chique party's maar cultuur op straat

De Partij van de Arbeid in Rotterdam wordt doodongelukkig als de cultuursector te weinig aandacht besteed aan waarvoor het wordt gesubsidieerd: het publiek.

Binnenkort gaat de gemeente weer aan de slag met de voorbereidingen van de volgende cultuurnota. Daarin moet publieksbereik weer een speerpunt zijn, vindt fractievoorzitter Co Engberts.

Hij ergerde zich groen en geel toen op zondag 16 september het culturele seizoen in Rotterdam geopend werd met een feestje op de SS Rotterdam waar hij alleen de bekende kopstukken uit de culturele sector zag en natelde om vervolgens vast te stellen dat ‘’het publiek er op die manier weinig aan had gehad.’’ Snerend voegde hij er in een brief aan het stadsbestuur aan toe: ‘Hopelijk hebben de vertegenwoordigers van de gesubsidieerde culturele instellingen op deze bijeenkomst wat onenigheid bij kunnen leggen.’’

Engberts: ‘’We vragen ons af wat er in zo'n setting ooit terecht kan komen van alle mooie gezamenlijke voornemens om meer en ander publiek te bereiken, meer te kijken naar wat het publiek wil en het publiek centraler te stellen. We vinden het een slecht signaal dat de instellingen er niet onderling uitkomen.’’

Vanuit die ergernis wil de fractie van de PvdA nu van wethouder Said Kasmi weten of hij zicht heeft op de activiteiten die de meerjarig gesubsidieerde instellingen afzonderlijk ondernemen om het publieksbereik te vergroten en te verbreden? En ook of ze die uitvoeren conform hun aanvraag. Met andere woorden: Engberts wil geen sjieke incrowdparty’s op de ss Rotterdam, maar cultuur op straat.


Foto: Digitaal Dagblad