Gevaarlijke jongeren lopen vrij rond

mainImage
Gevaarlijke jongeren lopen vrij rond

De budgetten voor hooggespecialiseerde jeugdhulp blijken te zijn opgedroogd. Lopende trajecten worden hierdoor afgebroken en nieuwe worden niet meer ingekocht, zegt Leefbaar Rotterdam.

De raadsleden Hoogwerf en Aafjes maken zich daarover zorgen, want de gevolgen hiervan kunnen zijn dat ‘’potentieel zeer gewelddadige jongeren met ernstige risicoprofielen - onder andere op het gebied van (huiselijk) geweld, loverboypraktijken en radicalisering - maar ook kwetsbaren en niet-weerbare jongeren, die juist het slachtoffer van de eerstgenoemde groep jongeren of foute volwassenen kunnen worden, onbehandeld op straat lopen.’’ Volgens het tweetal kan dit tot gevaren leiden voor de samenleving.

Leefbaar Rotterdam pleit in deze actuele situatie voor directe actie om hiermee te voorkomen dat jongeren met een hoog risico op gewelddadig gedrag zonder behandeling en begeleiding op de samenleving worden losgelaten. Dat ten eerste. Maar er moet volgens de beide raadsleden ook een langere termijnoplossing komen, ‘’waarbij het noodzakelijk is om het systeem met hoofd- en onderaannemers onder de loep te nemen.’’

Leefbaar Rotterdam snapt niet dat het in Rotterdam mogelijk is dat door opgedroogde budgetten jongeren, die nota bene als gevolg van een rechterlijke uitspraak een maatregel toegewezen hebben gekregen, daardoor niet de benodigde zorg krijgen. Het controleren van de marges die hoofdaannemers rekenen en het nemen van maatregelen om die terug te dringen achten de raadsleden primaire acties, maar misschien zou het ook helpen ‘’als het stadsbestuur bereid zou zijn om te onderzoeken of Rotterdam gebaat is een proeftuin te worden zoals die is omschreven in het door bijna 70 deskundigen ondertekende manifest ‘Effecten van de transformatie Jeugdhulp’ uit april van dit jaar'', aldus Leefbaar.


| Foto: Digitaal Dagblad