Groei Erasmus Universiteit ten koste van kwaliteit

mainImage
Groei Erasmus Universiteit ten koste van kwaliteit

De groei van het aantal studenten bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) leidt tot verlies van kwaliteit van het onderwijs. Dat staat in de Keuzegids Universiteiten 2019, waarin de universitaire opleidingen in Nederland onder de loep worden genomen.

Deze twee instellingen zijn het afgelopen jaar uitgedijd naar meer dan 7000 eerstejaars. In Rotterdam zijn vooral bedrijfskunde en rechtsgeleerdheid gegroeid. Economie en bedrijfskunde tellen bij de UvA en de EUR ruim 800 eerstejaars. ''Die massaliteit komt de onderwijskwaliteit niet ten goede. Bij rechten in Rotterdam schieten vooral faciliteiten zoals onderwijsruimtes tekort. Economie bij de UvA is te weinig praktijkgericht en bij bedrijfskunde moet de toetsing echt beter'', stelt de gids.

Ook de universiteiten in Wageningen en Groningen zijn gegroeid, maar de kwaliteit van het onderwijs blijft wel gegarandeerd, concludeert de keuzegids.

De Keuzegids Universiteiten telt dit jaar 71 topopleidingen en is gebaseerd op de meest actuele gegevens over toelatingseisen, arbeidsmarkt, studiesucces en onderwijskwaliteit. De gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie zonder sponsoring door bedrijven, instellingen of de overheid. De gids maakt onder meer gebruik van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die elk jaar door studenten wordt ingevuld.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich al langer grote zorgen over de groei van het aantal studenten en stipte onlangs aan dat er op steeds meer universiteiten lesgegeven wordt op noodlocaties als bioscopen en studenten tijdens hoorcolleges vaker op de trap moeten zitten. ''Studenten hebben kleinschalig onderwijs en individuele aandacht nodig, wat steeds lastiger blijkt. De minister van OCW zal scherp moeten toezien op de balans tussen toegankelijkheid en kwaliteit’', aldus voorzitter Tom van den Brink.


Foto: Digitaal Dagblad