Groene dagbesteding voor dementen

mainImage
Groene dagbesteding voor dementen

De universiteit in Wageningen heeft aangetoond dat een groene dagbesteding zowel een positief effect heeft op demente bejaarden als op hun mantelzorgers. Die dagen worden in Rotterdam nu ingevoerd. Het voorstel van raadslid Michel van Elck ondervond geen enkele hindernis en werd met algemene stemmen aanvaard.

Onder een groene dagbesteding wordt bijvoorbeeld verstaan het onder begeleiding tuinieren in buurttuinen of het verzorgen van dieren. Het gaat erom dat dementen zinvol bezig zijn, fysiek worden gestimuleerd, meer sociale contacten op doen en daardoor weer structuur in hun leven krijgen.

Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en 20% van hen zelfs alleenstaand. De verwachting is dat die groep in de komende jaren fors zal stijgen.


Foto: Digitaal Dagblad