Het Rijk komt 130 miljoen brengen

4 December 2018, 00:59 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het Rijk en Rotterdam gaan de komende jaren fors investeren in wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur op Rotterdam-Zuid. Het kabinet trekt 130 miljoen euro uit en Rotterdam verdubbelt dit bedrag tot 260 miljoen.

De regeringspartijen spraken in het regeerakkoord al af de leefbaarheid in verschillende regio’s van Nederland te versterken. Rotterdam-Zuid is één van de projecten die in het regeerakkoord zijn genoemd. Maandag ondertekenden de ministers Schouten en Ollongren en wethouder Richard Moti (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) op Rotterdam-Zuid deze zogenoemde regiodeal.

Rotterdam werkt in de komende maanden de regiodeal met corporaties, scholen en ondernemers verder uit en hoopt eind januari de nadere invulling ervan te presenteren. Het geld is in ieder geval bedoeld voor onderwijs, werk, wonen, veiligheid en cultuur.

''Op Rotterdam-Zuid is de werkloosheid hoog in vergelijking met de rest van de stad en het gemiddelde opleidingsniveau ligt ook lager. Daarom wordt geïnvesteerd in onderwijs en werk om het leven voor de Rotterdammers op Zuid en hun kinderen significant te verbeteren'', aldus Moti.

De gemiddelde onderwijsresultaten ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote steden moet daardoor relatief kleiner worden. Daarnaast moeten de investeringen leiden tot een daling van het aantal mensen in de bijstand. Nu zitten nog ruim 15.000 mensen op Rotterdam-Zuid in de bijstand. Dat moeten er in 2031 nog maximaal 11.200 zijn. Met name in de techniek en zorg liggen kansen op werk.

Het ontbreekt op Zuid nu nog te veel aan woningen voor mensen die doorgroeien (de zogenoemde sociale stijgers) en mensen met een midden- of hoog inkomen. Daarom gaat Rotterdam de komende vier jaar zeker 1400 woningen opknappen of vervangen door nieuwbouw. Dat zorgt voor een beter en gevarieerder woningaanbod.