Hoogwateroefening bij extreem laagwater

mainImage
Hoogwateroefening bij extreem laagwater

Terwijl het water in de grote rivieren nog steeds extreem laag staat, houdt waterschap Rivierenland zaterdag een hoogwateroefening. De oefening strekt zich uit van de Duitse grens tot aan Kinderdijk in Zuid-Holland.

Ruim driehonderd medewerkers en vrijwilligers controleren de staat van ruim 1000 kilometer aan dijklichamen, terwijl de waterstand in de grote rivieren zogenaamd alarmerend hoog is in combinatie met een westerstorm. Als ze problemen zien, geven ze dat door aan de zes dijkposten in Druten, Arnhem, Zaltbommel, Tiel, Sleeuwijk en Groot Ammers. Die kunnen maatregelen nemen zoals het sluiten van hoogwaterkeringen of het plaatsen van zandzakken tegen een zwakke dijk.

Rivierenland heeft in het werkgebied maar weinig veendijken. Waterschappen met veel veendijken controleren die dijken nog steeds geregeld, en niet als oefening. Door de extreme, aanhoudende droogte kunnen die dijken barsten of gaan schuiven. Daardoor zou een dijk kunnen bezwijken. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) zijn inspecties van veendijken nog steeds noodzakelijk, al is het zo laat in het jaar zeer uitzonderlijk.

In het werkgebied van waterschap Rivierenland stromen Maas, Waal, Nederrijn, Lek, Linge en Beneden-Merwede. Mensen die aan de dijken wonen, zijn op de hoogte gesteld van de oefening.


Foto: Digitaal Dagblad