Kinderombudsman opent online-meldpunt

mainImage
Kinderombudsman opent online-meldpunt

Stan Goudsmit, de gemeentelijke kinderombudsman, luidt de noodklok over de toegankelijkheid van de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio Rotterdam-Rijnmond. Hij heeft het college laten weten zelf met kinderen in gesprek te gaan om de omvang van het probleem nog beter in kaart te kunnen krijgen en opent een on-line-meldpunt.

Er zijn onvoldoende plekken voor psychische diagnostiek beschikbaar, schrijft Goudsmit. De wachttijden duren soms een jaar. Rechters geven aan dat ze merken dat bij verlengingsverzoeken van uithuisplaatsingen blijkt dat er nog geen behandeling is gestart omdat de diagnostiek nog niet heeft plaatsgevonden. Ook wijkteammedewerkers kunnen als gevolg hiervan niet altijd de juiste (overbruggings)hulp bieden.

Er is een tekort aan beschikbare plekken in open instellingen. Dit leidt ertoe dat kinderen langer dan wenselijk thuis blijven wonen of langer moeten verblijven in een gesloten instelling of op een crisisplek. Hulpverleners en jeugdbeschermers geven aan dat ze veel tijd kwijt zijn aan administratie. Ook moeten ze regelmatig voor een second-best-oplossing kiezen, omdat de beste oplossing niet beschikbaar is.

Goudsmit heeft zijn noodkreet niet alleen gestuurd aan het stadsbestuur, maar ook aan de gemeenteraad, de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling en de directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp.


| Foto: Digitaal Dagblad