Klacht PvdD over de Havendirecteur

mainImage
Klacht PvdD over de Havendirecteur

De kleine maar in de Rotterdamse raad altijd duidelijk aanwezige Partij voor de Dieren – net als de coalitiepartijen fel voorstander van een voldragen stedelijk energie- en klimaatbeleid – zegt zich te hebben geërgerd aan ''de spierballentaal’’ van de directeur van het Havenbedrijf die gezegd heeft ''dat het ongepast is als het Rotterdamse stadsbestuur maatregelen oplegt aan het Havenbedrijf die een aanvulling vormen op landelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.’’

"Elke eis van Rotterdam daar bovenop is ongepast, ongewenst en onhaalbaar" , voegde Havenbedrijf-directeur Allard Castelein eraan toe en dat is in het verkeerde keelgat geschoten van PvdD-raadslid Ruud van der Velden. ‘’Want’’, zegt hij, ‘’met deze ferme uitspraken zet de directeur onze ambitie op de helling, terwijl het Havenbedrijf Rotterdam nota bene voor zeventig procent in eigendom is van de gemeente.’’

Van der Velden zet er spierballentaal tegenover. ‘’Wij kunnen niet toestaan dat een directeur van een deelneming zich keert tegen de beleidskeuzes van de grootaandeelhouder. Daarbovenop veroorzaakt hij tweespalt in de gezamenlijke opdracht van stad en haven om te komen tot een CO2-reductie van 49 procent in 2030 ten opzichte van peiljaar 1990.’’

Het probleem Haven-GroenLinks, gelijkwaardig aan het wethoudersprobleem Visser-Bonte, is nu ook het duel Partij voor de Dieren-Castelein geworden. ‘’De Rotterdamse energietransitie vindt voor ruim negentig procent plaats in de haven, want daar vindt ook de uitstoot plaats. De cijfers liegen er niet om’’, aldus Van der Velden.
“Maar de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam wil niet dat de haven een plek krijgt in het aankomende Rotterdamse Energie- en Klimaatakkoord. Dat betekent de facto dat de Rotterdamse energietransitie nooit kan welslagen indien de landelijke maatregelen niet afdoende blijken te zijn. We moeten deze gok niet willen nemen.’’

De Partij voor de Dieren heeft transitiewethouder (Arno Bonte) over de houding van het Havenbedrijf een brief van misnoegen vol met vragen gestuurd.


Foto: Digitaal Dagblad