Klimaatrevolutie 010 wordt gemonitord

mainImage
Klimaatrevolutie 010 wordt gemonitord

De voortgang van het toekomstige Rotterdamse klimaat- en energieakkoord en de kosten die hieraan verbonden zijn worden jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad. Ook de politieke partijen die in het college vertegenwoordigd zijn gingen akkoord met deze wens van Leefbaar Rotterdam.

De controle is wenselijk omdat het college grote ambities heeft op het gebied van duurzaamheid die in alle beleidsterreinen merkbaar zullen zijn. Leefbaar verwacht innovatieve en experimentele oplossingen en die effecten moeten worden gemonitord. ‘’Te meer omdat er miljoenen zullen worden geïnvesteerd’’, aldus de raadsleden Koster en Simons van Leefbaar, die hun motie met algemene stemmen zagen aanvaard.


| Foto: Digitaal Dagblad