Kosten jeugdzorg knellen in Rotterdam

mainImage
Kosten jeugdzorg knellen in Rotterdam

In 2017 is landelijk 650 miljoen euro meer uitgegeven aan de hulp aan jongeren en dit jaar gaat driekwart van de Nederlandse gemeenten daar nog eens overheen. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en de NOS waaraan ruim 200 gemeenten hebben meegedaan. In de helft van de gemeenten gaan die stijgende kosten ten koste van de langdurige zorg aan chronisch zieken en ouderen, zoals thuiszorg. Meerdere gemeenten staat het water inmiddels tot aan de lippen. Onlangs nog stuurde Rotterdam een brandbrief naar minister De Jonge van Volksgezondheid waarin de gemeente aangeeft als regio een tekort van 15 miljoen euro te verwachten.

Rotterdam schrijft, volgens Binnenlands Bestuur, dat het geld dat ze van het rijk krijgen voor jeugdzorg ‘niet in verhouding staat tot de knellende situatie waarin wij ons bevinden.’


| Foto: Digitaal Dagblad