Kralingen eerste stadsdeel met glasvezel

mainImage
Kralingen eerste stadsdeel met glasvezel

Het bedrijf L2Fiber Rotterdam is van start met de aanleg van glasvezel in Kralingen. Het bedrijf gaat wijk voor wijk glasvezel aanleggen in de hele gemeente Rotterdam. Het gaat om het aansluiten van 295.000 woningen. Voor het eerst wordt een grote Nederlandse stad op deze schaal aangesloten op glasvezel. Wethouder Barbara Kathmann (o.a. Economie): "Met een Rotterdams glasvezelnetwerk ligt er een mooie basis om van Rotterdam een echte ‘smart city’ te maken."

Uit onderzoek blijkt dat Rotterdammers het internet steeds intensiever gebruiken. Ook gaat er meer informatie via het netwerk. Glasvezel is een nieuwe distributiemethode dat meer capaciteit aan kan en hogere snelheden kan verwerken. Veel data wordt nu nog gedistribueerd via een zogenoemd kopernetwerk.

Wethouder Barbara Kathmann onderschrijft het belang van een gemeentebreed glasvezelnetwerk: “Glasvezel is een belangrijke infrastructurele basis voor de stad van de toekomst. Een gemeentebreed glasvezelnetwerk kan het beheer van de stad en omgeving slimmer en uiteindelijk goedkoper maken. Ook is het belangrijk voor de economische ontwikkeling van Rotterdam. Glasvezel zorgt voor snel en betrouwbaar internet voor big data bedrijven of andere bedrijven die grote hoeveelheden informatie verwerken. Zoals de creatieve industrie, waar onder andere games worden ontwikkeld. Maar er zijn meer voordelen dan alleen een nieuwe, snellere verbinding. Een open glasvezelnetwerk stimuleert de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals zorgdiensten om langer thuis te wonen. Dat betekent ook weer extra banenkansen. Rotterdam wordt met dit netwerk leefbaarder én we versterken het vestigingsklimaat.”

Het nieuwe materiaal is CO2-neutraal en verbruikt 80% minder energie dan koper (bestaande netwerken) en voor de overige 20% gebruikt het bedrijf groene energie. Hiermee sluit dit project dus ook goed aan op de duurzame doelstellingen van de gemeente Rotterdam.

In overleg met de gemeente Rotterdam koos L2Fiber als startlocatie voor Kralingen. Oscar Kuiper, initiatiefnemer en eigenaar L2Fiber Rotterdam: “Vanwege de diversiteit in de wijk. Zowel diversiteit in culturen, als diversiteit in laag- en hoogbouw. We starten met het aansluiten van een flat met circa 70 woningen aan de Robert Baeldestraat. Daarna gaat de aannemer door naar andere Rotterdamse wijken."

L2Fiber Rotterdam wil niet alleen bewoners, maar ook bedrijven aansluiten op het netwerk. Op sommige plekken in de stad ligt al glasvezel voor bedrijven. Bijvoorbeeld op veel Rotterdamse bedrijventerreinen. Maar er zijn ook nog veel bedrijven in de stad die echt zitten te wachten op een aansluiting.

Wanneer andere Rotterdamse wijken worden aangesloten op het nieuwe netwerk, is nog onduidelijk.


Foto: Digitaal Dagblad