Landbouwbuurt wordt fors 'bewaakt'

mainImage
Landbouwbuurt wordt fors 'bewaakt'

Sinds deze maand bestaat er voor de Landbouwbuurt een wijkpost. Er is bovendien een projectleider aangesteld voor de intensieve beheeraanpak. De aanstelling is een van de maatregelen die de gemeente heeft genomen naar aanleiding van de incidenten in de Landbouwbuurt. Ook is er extra cameratoezicht.

De Landbouwbuurt ondervindt grote last van hangjongeren. Vaak gaat dat gepaard met parkeerovertredingen, omdat ze zich ophouden in auto’s. In 2017 is er door de handhavers fors bekeurd, in 2018 ziet men het aantal bekeuringen geleidelijk dalen. Volgens burgemeester Aboulateb wijst dit erop dat de actieve en zichtbare inzet effect oplevert. Daarentegen zijn de druggerelateerde overlast, jeugdoverlast en het aantal meldingen van verwarde personen in 2018 vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Ook trekken de handhavers dit jaar op basis van signalen dieper deze wijk in waar nadrukkelijk gesurveilleerd wordt op achterpaden bij woningen, waar bewoners overlast ervaren van verslaafden die zich daar ophouden en middelen gebruiken. Er is, zegt Aboutaleb, ook meer ingezet op jeugdhandhaving en daarnaast meer en meer aandacht voor druggerelateerde panden, het onrechtmatig gebruik van panden en overlast in en vanuit die panden.

De politie heeft in de hoofdpijnbuurt op Zuid tot nu acht gebieds- en wijkverboden opgelegd van drie dagen en er kwamen bij de woonoverlastcoördinator negen 9 meldingen binnen van woonoverlast (betrof: prostitutie, drugshandel, geluidsoverlast en bedreiging met geweld).


| Foto: Digitaal Dagblad