Leefbaar wil gratis gebarentaalles

mainImage
Leefbaar wil gratis gebarentaalles

Leefbaar Rotterdam heeft zorgwethouder Sven de Langen gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om alle Rotterdammers die belangstelling hebben in het leren van een beperkte vorm van gebarentaal hierin te faciliteren. Mogelijk in samenwerking met de Stichting Welzijn Doven Rotterdam. Als die lessen op school gegeven kunnen worden is het verzoek van raadslid Michel van Elck ook van toepassing op onderwijswethouder Said Kasmi.

Recent heeft de Radboud Universiteit in Nijmegen er voor gepleit dat heel Nederland een (beperkte) vorm van gebarentaal zou moeten beheersen. Nederland kent 12.000 dove mensen. Maar ook 1,5 miljoen slechthorenden. Op dit moment beheerst een kleine groep van circa 15.000 mensen de Nederlandse Gebarentaal. De afgelopen weken hebben zo’n 40 scholen in Nederland een les gebarentaal gekregen van hoogleraar Onno Crasborn van de Radboud Universiteit. Leefbaar vindt dit ook voor Rotterdam een goede aanzet.


Foto: Digitaal Dagblad